INFORMASI TEMPATAN

Maklumat Setempat

Bilangan penduduk di kampung Padang Kubu ini adalah berjumlah seramai 1068 orang. Bilangan keluarga pula adalah seramai 295 buah keluarga. Bilangan lelaki seramai 657 orang manakala bilangan wanita adalah 411 orang. Pekerjaan penduduk disini adalah majority bekerja di kilang kelapa sawit TDM dan buroh ladang kelapa sawit TDM.

Rekreasi & Pelancongan

Pusat Tumpuan Pelancong

-Tiada Maklumat-

Tempat Makan Yang Menarik

Terdapat beberapa kedai makan di kampung Padang Kubu ini. Saya memilih salah satu kedai makan disini iaitu kedai makan Pak Raja. Kedai makan Pak Raja antara kedai yang paling ramai pelanggan yang mengunjungi samaada penduduk di sini mahupun di luar kawasan kampung ini.

Homestay

-Tiada Maklumat-

Kemudahan Awam

-Tiada Maklumat-

Pendidikan

-Tiada Maklumat-

Kisah Kejayaan

-Tiada Maklumat-

Keusahawanan

Terdapat beberapa kedai makan di kampung Padang Kubu ini. Saya memilih salah satu kedai makan disini iaitu kedai makan Pak Raja. Kedai makan Pak Raja antara kedai yang paling ramai pelanggan yang mengunjungi samaada penduduk di sini mahupun di luar kawasan kampung ini.

Kilang Kelapa Sawit Padang Kubu