PROGRAM ADVOKASI DI SMK CHERUL

Aktiviti terkini | 27 Mac 2018

Tempat Aktiviti:
Dewan Dinamik SMK Cherul

Tujuan Aktiviti :
• Pelajar dapat menggunakan internet dengan cara yang selamat
• Pelajar akan lebih berwaspada semasa berinteraksi di dalam talian (online)
• Pelajar akan menjadi lebih positif dalam menggunakan kandungan berangkai
• Memberi kesedaran kepada pelajar tentang memelihara amlam sekitar daripada pencemaran

Kelebihan Aktiviti :
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet